Archive for the ‘ekonomia’ Category

Podatek od bycia Polakiem

Czerwiec 3, 2006

Co to jest podatek od bycia Polakiem? Jest to rónica w cenie jak musz zapaci Polacy i mieszkacy innych krajów za róne produkty i usugi. Przyszo mi to do gowy, gdy przeczytaem newsa na GTAGaming.com, e nowa cz serii Grand Theft Auto czyli Liberty City Stories, bdzie kosztowa 19,90 USD (czyli okoo 61 PLN). Sprawdziem na Amazonie: faktycznie. W zwizku z tym wszedem na stron polskiego sklepu internetowego (mniejsza o nazw). Na pierwszej stronie widz: Liberty City Stories: zamów przed premier za super cen! Klikam i co widz: Twoja cena: 139.90 z, oszczdzasz 19.10 z! Zadanie dla czytelnika: obliczy wyej wymieniony podatek dla podanego przykadu. Mona uy "super ceny", mimo e "sugerowana cena producenta" to 159 PLN…

Reklamy

Czerwiec 3, 2006

Istnieje taki stary przedwojenny dowcip, w który kupiec mieszkajcy pomidzy swoimi dwoma konkurentami, wywiesi nad swoimi drzwiami napis "Gówne wejcie". Takie zachowania s dzi na porzdku dziennym. Wiele firm wykorzystuje popularno cudzego produktu oferujc produkt komplementarny, rozbudowujcy jego moliwoci. Szczególnie duo takich firm-pasoytów pojawia si wokó produktów majcych du user-base czyli du ilo aktywnych uytkowników (nie: posiadaczy). Dobrym przykadem s m.in. firmy oferujce akcesoria do iPoda. Czasami korzystanie z popularnoci cudzego produktu odbywa si na ciekawszej zasadzie: spójrzmy na przykad na firmy oferujce tzw. sniping czyli wstrzeliwanie si z ofert w wybran przez klienta aukcj na Ebay lub Allegro. Jeszcze inn metod jest tworzenie tzw. tie-ins (produkt powizany – co wymaga ju wspópracy z producentem produktu waciwego). Producent zgadza si na tworzenie produktów powizanych zazwyczaj jeli jest on oferowany na innym rynku. Szczególnie czsto posuguje si t metod show-business. Przy premierze nowego filmu inni producenci mog oferowa powie, komiks, gr, nowe opakowanie patków z bohaterami filmu etc.

PS. Ten post jest pierwszym stworzonym w enginie WordPress. Testuj go m.in. ze wzgldu na moliwo kategoryzacji wpisów.

Korporacyjne blogi

Maj 22, 2006

Ostatnimi czasy namnoyo si korporacyjnych blogów, które zazwyczaj przedstawiaj prac w danej firmie jako przyjemn, luzack i kreatywn. Ma to zachci specjalistów do pracy w danej firmie i generalnie poprawiaj wizerunek. Przoduj w tym zwaszcza firmy z brany technologicznych. (Blogowanie prywatnie o pracy w firmie moe si le skoczy o czym przekonali si pracownicy np. Google'a oraz Sony). Do ciekawy jest blog firmy Skype, midzy innymi dlatego e jest to firma europejska (jej developerzy pracuj m.in. w Estonii).
Aktualizacja (2006-05-25): Przeczytajcie równie tego posta (z bloga Heather Hamilton) – na podobny temat (jeli waszego bloga pisze dzia PR to czy to nadal blog? czy po prostu strona firmy?).

Google vs Yahoo!

Maj 18, 2006

Ostatnio Google zasypao nas nowymi narzdziami, takimi jak kalendarz, czy notatnik. Niestety, moim zdaniem nios one znamiona pospiesznych i niedopracowanych produkcji – szczególnie rzuca si w oczy brak jakiejkolwiek moliwoci synchronizacji tych narzdzi z np. telefonami komórkowymi czy chociaby Outlookiem. Po doborze nowych narzdzi, jakie udostpniaj, mona podejrzewa, e postrzegaj Yahoo! jako swojego gównego konkurenta. Zarówno notatki jak i kalendarz dawno ju s dostpne dla uytkowników Yahoo!, w o wiele lepiej zintegrowanej z reszt usug postaci. Dla nas, uytkowników, tym lepiej – dziki konkurencji mamy moliwo wyboru narzdzia (wyszukiwarka i mapy z Google, kalendarz i podcasty z Yahoo! etc). Oczywicie istniej te narzdzia, których konkurent nie ma (Yahoo! Music lub Yahoo! Widgets na przykad z jednej strony, i Google Reader i Google Booksearch z drugiej).
Ciekawe wnioski daje przejrzenie katalogu usug obu portali: