Archive for the ‘polityka’ Category

Orodek Monitorowania Mediw!

Luty 24, 2006

Prezes PiS Jarosaw Kaczyski zapowiada stworzenie Orodka Monitorowania Mediów, który sprawdzaby dziennikarzy ("skd si wywodz? z kim s zwizani"). Bardzo fajny pomys w dobie rozproszenia mediów, dziennikarstwa internetowego, blogów i podcastów z audycjami. Wielu z urnalistów publikuje swoje artykuy tylko w Internecie (dotyczy to gównie komentarzy politycznych, felietonów, dziennikarstwa technicznego, rozrywkowego ale przecie nie tylko). Co odrónia "certyfikowanego" przez Pana Jarosawa dziennikarza od autora poczytnego bloga który takiego certyfikatu nie ma? Albo po prostu od kadego kto cokolwiek publikuje w Internecie? Warto dla porównania (i uwiadomienia sobie jak dalece poza realnym wiatem yj nasi rzdzcy) poczyta o tzw. "citizen journalism".

Tak przy okazji: centrum Londynu bdzie objte stref WiFi zbudowan na zlecenie wadz miasta, które czuj e dostarczenie infrastruktury sieciowej dla pracowników wspóczesnej ekonomii jest równie istotne co dostarczenie np. wody w kranach.

Reklamy